DSMOME - hvorfor?


Ikke bare endnu et klinisk selskab

I dag er der parallelle bevægelser igang indenfor mange kliniske specialer. Vi skal i de kommende år forberede os på at integrere molekylære analyser og tankegange. Derfor er der behov for et selskab, der kan opsamle, perspektivere og udvikle denne bevægelse på tværs af alle specialer.

I modsætning til andre kliniske selskaber er DSMOME et tværgående selskab, hvor der indenfor en lang række fagområder kan diskuteres bredt og åbent, hvorledes vi bedst anvender de nye teknologier i den kliniske praksis.


Forbedre kontakten imellem klinisk- og basalt orienterede forskere

Integration af molekylære analyser og tankegange i den kliniske praksis har øget behovet for et forum, hvor de mere basalt orienterede forskere kan mødes med de klinisk orienterede forskere. Denne kontakt, som er essensen i translationel forskning, er ofte vanskelig at etablere.

DSMOME vil åbne mulighederne for en sådan kontakt. Klinikerne skal iklædes et mere molekylært sprog og de basale forskere skal have en mere klinisk forståelse for anvendelse af de nye teknologier i diagnostik, sygdomsforståelse og terapi.

 

De teknologiske fremskridt udfordrer etikken

Med de nye teknologier og anvendelsesmuligheder følger en stor udfordring og mange etiske overvejelser. DSMOME ønsker at skabe et forum for en overordnet og mere filosofisk eller teoretisk diskussion af, hvordan molekylær medicin påvirker den kliniske tankegang og de etiske- og samfundsmæssige forhold.

Her tænker vi fx. på:

  • forsikringsstatus hos personer med en genetisk diagnose, som først kommer til udtryk efter en lang årrække.
  • etiske proplemstillinger omkring hemmelighedsholdelse af sekvenser.
  • en fælles tankegang omkring kriterier for, hvornår der kan stilles en diagnose, der kan overbringes patienten, og hvilke krav der skal være tilstede for at man kan fæstne lid til en sådan og ikke blot traumatisere patienten.

 

Nyheder

DSMOME afholder årsmøde nr. 3 den 30. november 2016 i København
Læs om mødet her

DSMOME afholder seminar nr. 6 om "Bringing genomes to the bedside - precision medicine in action" den 25. maj 2016 i Aarhus
Mere information her

DSMOME afholder årsmøde nr. 2 den 28. oktober 2015 i København
Læs om mødet her

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen