Aktiviteter i DSMOME


Hvor kan du finde information om aktiviteter i DSMOME?

Kommende aktiviteter i DSMOME annonceres her på hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om bestyrelsesmøder og generalforsamling.


Hvilke typer arrangementer afholder DSMOME?

DSMOME afholder jævnligt møder, kurser og seminarer for selskabets medlemmer. Som udgangspunkt arrangeres der et forårs- og et efterårsseminar med fokus på relevante videnskabelige emner. Bestyrelsen vil løbende drøfte, hvilke emner der skal tages op på de videnskabelige møder. Har du forslag til et interessant emne, er du velkommen til at kontakte os.

Mødeformen vil afveksle imellem traditionelle foredrag med key note speaker efterfulgt af mindre præsentationer og rundbords-diskussioner med chairman, der giver mulighed for en faglig debat omkring udvalgte punkter.

Én gang årligt inviteres alle medlemmer i DSMOME til et større årsmøde.


Aktuelle emner til kommende videnskabelige møder:

  • Next Generation Sequencing teknologier - metodologi, bioinformatik og applikation i den diagnostiske rutinevirksomhed.
  • Genetik, en hjertesag - genetiske variationer i kardiale syndromer.
  • Epigenetik i bred forstand - mekanismer og principper i den epigenetiske regulering; analyseformer og applikation i sygdomsmæssige sammenhænge.
  • Psykiatrisk genetik - de store arvelige psykiatriske sygdomme; forskning og udvikling af nervesystemets lægemidler.
  • Molekylær endokrinologi - diabetes, metabolisk syndrom og andre endokrine lidelser.
  • Cancerens molekylære genetik - metodologi og cancer genetik.
     
  • Filosofisk- og/eller samfundsmæssige foredrag.
  • Diskussion af forskningsmetodologi og studiedesign.


Nyheder

DSMOME afholder årsmøde nr. 3 den 30. november 2016 i København
Læs om mødet her

DSMOME afholder seminar nr. 6 om "Bringing genomes to the bedside - precision medicine in action" den 25. maj 2016 i Aarhus
Mere information her

DSMOME afholder årsmøde nr. 2 den 28. oktober 2015 i København
Læs om mødet her

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen